Πότε πρέπει να αφαιρείται το χλώριο από το νερό;

Updated: May 28, 2020

Το χλώριο ως απολυμαντική ουσία θα πρέπει να παραμένει τόσο στις σωληνώσεις των κτιρίων όσο και στα ντεπόζιτα αποθήκευσης τους νερού, έτσι ώστε να προστατεύει το νερό από την ανάπτυξη παθογόνων. Συνεπώς, θα πρέπει να αφαιρείται στο σημείο πριν από την κατανάλωση π.χ στην βρύση ή στο ντους.


Φιλτραρισμένο νερό απαλλαγμένο από χλώριο και παθογόνα

Το χλωριωμένο νερό είναι ασφαλές για χρήση;

Tο χλωριωμένο νερό μπορεί να είναι επικίνδυνο όχι μόνο ως πόσιμο, αλλά και όταν χρησιμοποιείται στο ντους, ακόμη και για μαγείρεμα . Σύμφωνα με αρκετές μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως, το νερό το οποίο έχει υψηλές ποσότητες χλωρίου δεν θα πρέπει να καταναλώνεται και ούτε να χρησιμοποιείται. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός της δυσάρεστης γεύσης και οσμής του χλωρίου που αποτρέπει τους καταναλωτές να καταναλώνουν χλωριωμένο νερό.

Σύμφωνα με τον Νόμο «Ο Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001 (87(I)/2001)», Παράγραφος. 4,


(1) Η προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο δεν είναι υγιεινό και καθαρό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), απαγορεύεται.

(2) Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον ευρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και-

(α) Δεν περιέχει μικροοργανισμούς, παράσιτα και ουσίες σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία· και

(β) ικανοποιεί τις ελάχιστες παραμετρικές τιμές, όπως εκτίθενται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήματος I.


(Δείτε ολόκληρο τον νόμο εδώ: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2001_1_87/full.html)

Για την απολύμανση του νερού έτσι ώστε αυτό να εμπίπτει εντός των παραμέτρων της νομοθεσίας, χρησιμοποιείται ευρέως ως απολυμαντικό υγρό το χλώριο.

Η χλωρίωση είναι μια εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέθοδος απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όχι μόνο των γεωτρήσεων αλλά και των δικτύων ύδρευσης πόλεων και κοινοτήτων παγκύπρια. Παρόλο που το χλώριο αποτελεί ένα ισχυρό και ευρείας χρήσεως μέσο απολύμανσης, εντούτοις κατέχει το μειονέκτημα να αντιδρά με τη φυσική οργανική ύλη, όταν δεν χρησιμοποιείται στις σωστές αναλογίες, με αποτέλεσμα να παράγει επικίνδυνα υποπροϊόντα όπως τριαλογομεθάνια. Για το σκοπό αυτό οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί της Ποιότητας του πόσιμου Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Παρακολούθηση και Έλεγχο Νόμου Ν.87.Ι/2001, προβαίνουν σε έλεγχο του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου, στο δίκτυο ύδρευσης των ζωνών παροχής νερού, παγκύπρια. Ο έλεγχος του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου γίνεται στα πλαίσια διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων και βασίζεται σε επίπεδα που καθορίστηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέσω κατευθυντήριων οδηγιών.

Πως αφαιρούμε το χλώριο από το νερό;

Το χλώριο κατακρατείται από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα βάση της χημικής τους απορρόφησης. Τα φίλτρα άνθρακα θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που να αφαιρούν το χλώριο πριν το νερό καταναλωθεί. Είναι σημαντικό να μην τοποθετούνται κεντρικά π.χ μετά τον μετρητή ή πριν το ντεπόζιτο του νερού εφόσον η αφαίρεση του χλωρίου από το νερό αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης παθογόνων.


Επίσης, τα φίλτρα άνθρακα που χρησιμοποιούνται θα ήταν καλό να έχουν πιστοποιήσεις όπως NSF, WQA ή άλλη πιστοποίηση. Οι πιστοποιήσεις, εκτός από την ένδειξη της καλής ποιότητας και ανθεκτικότητας, είναι και ένδειξη της δυναμικότητας των φίλτρων ενεργού άνθρακα.


KARMA Water Purification Systems Ltd

με εμπειρία από το 1999

Πηγές: https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/All/43665E42F68DF2EAC2258211003E8D85?OpenDocument


363 views0 comments

COMPANY

COMPANY NEWS

AREAS OF EXPERTISE

POLICIES

STORE LOCATIONS

NICOSIA

75 Athalassas Avenue,

2012, Strovolos

Tel. 22375353

Email: nic.shop@karmawatercy.com

Store Map [+]

LIMASSOL

Agias Fylaxeos 73,

3087, Limassol

Tel. 25 355252

Email: lim.shop@karmawatercy.com

Store Map [+]

PAPHOS

38 Hellados Avenue & Olymbou,

8020, Paphos

Tel. 26222722

Email: paf.shop@karmawatercy.com

Store Map [+]

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

© 1999-2020 KARMA Water Purification Systems Ltd. All Rights Reserved.

Copyright 

You acknowledge that KARMA Water Purification Systems Ltd owns or has a license to all title and copyright in and to the content provided on this Site. All title and intellectual property rights in and to any licensed content provided on this Site is the property of the respective content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties and subject to use restrictions under such laws or treaties.

You may use this Site for your information and/or personal and/or internal business purposes and you may make a copy of the pages of this Site but only for your personal and/or internal business use, and provided that you keep all copyright and other proprietary notices intact. Any modification, transmission, hiring, copying or use of the content of this Site for public or commercial purposes (other than internal business use) is prohibited.

You agree that you will not: (i) use the Site to reproduce, transmit, display or distribute copyrighted material in any medium or via any method without KARMA 's express written permission; (ii) copy, store, edit, change, prepare any derivative work of or alter in any way any of the content provided on this Site; or (iii) use our Site in any way that violates these Terms.